تعیین تکلیف حساب‌های سپرده‌گذاران موسسه ثامن الحجج/ آغاز پرداخت‌ها از ۲۰ تیر

تعیین تکلیف حساب‌های سپرده‌گذاران موسسه ثامن الحجج/ آغاز پرداخت‌ها از ۲۰ تیر

تعیین تکلیف حساب‌های سپرده‌گذاران موسسه ثامن الحجج/ آغاز پرداخت‌ها از ۲۰ تیر