ازدواج با سالمندان برای رسیدن به ثروت

ازدواج با سالمندان برای رسیدن به ثروت
براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۹۴ میزان زادوولد سالمندان بالای ۶۰سال بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ نوزاد و افراد بالای ۷۰سال نیز حدود ۱۰۰ نوزاد بوده است….

ازدواج با سالمندان برای رسیدن به ثروت