گفتگوی روسیه و ترکیه درباره آتش بس سوریه

گفتگوی روسیه و ترکیه درباره آتش بس سوریهوزرای خارجه روسیه و ترکیه امروز (دوشنبه) در مورد آتش بس در سراسر سوریه گفتگو کردند. گفتگوی روسیه و ترکیه درباره آتش بس سوریه

گفتگوی تلفنی وزیر خارجه آلمان و ترکیه با ظریف با محوریت سوریه و برجام

گفتگوی تلفنی وزیر خارجه آلمان و ترکیه با ظریف با محوریت سوریه و برجام گفتگوی تلفنی وزیر خارجه آلمان و ترکیه با ظریف با محوریت سوریه و برجام