کی‌روش: فعلاً اوضاع در دست من نیست و هیچ‌کاره‌ام!

کی‌روش: فعلاً اوضاع در دست من نیست و هیچ‌کاره‌ام!سرمربی تیم ملی فوتبال امروز با راننده جدید در فدراسیون فوتبال حاضر شد. کی‌روش: فعلاً اوضاع در دست من نیست و هیچ‌کاره‌ام!

استعفای کتبی کی‌روش در دست تاج

استعفای کتبی کی‌روش در دست تاج استعفای کتبی کی‌روش در دست تاج