چاووش اوغلو: محاصره و تحریم‌ ‌نمی‌تواند به بحران با قطر کمک کند

چاووش اوغلو: محاصره و تحریم‌ ‌نمی‌تواند به بحران با قطر کمک کند چاووش اوغلو: محاصره و تحریم‌ ‌نمی‌تواند به بحران با قطر کمک کند

هاشمی: در عصر ارتباطات دیگر کسی نمی‌تواند مسایل مهم کشور را پنهان کند

هاشمی: در عصر ارتباطات دیگر کسی نمی‌تواند مسایل مهم کشور را پنهان کندرییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: در عصر ارتباطات دیگر کسی نمی‌تواند مسایل مهم کشور را پنهان کند. هاشمی: در عصر ارتباطات […]