زیباترین کشور جهان انتخاب شد

زیباترین کشور جهان انتخاب شد زیباترین کشور جهان انتخاب شد

وزیر کشور: برای صدور حکم نجفی منتظر استعلامات هستیم / مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران شد

وزیر کشور: برای صدور حکم نجفی منتظر استعلامات هستیم / مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران شدعبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور درباره شایعاتی که روز گذشته در مورد امضای حکم شهردار تهران در رسانه های غیر […]

سخنگوی وزارت کشور: صحت انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید شد

سخنگوی وزارت کشور: صحت انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید شد سخنگوی وزارت کشور: صحت انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید شد

کشور وارد مرحله‌ نخست سالمندی شد

کشور وارد مرحله‌ نخست سالمندی شد کشور وارد مرحله‌ نخست سالمندی شد

کشور رسماً وارد فضای انتخاباتی شد

کشور رسماً وارد فضای انتخاباتی شدوزیر کشور اعضای ستاد انتخابات کشور را برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ تعیین کرد.   وزیر کشور اعضای ستاد انتخابات کشور […]

هیأت وزارت کشور برای بررسی موضوع لغو سخنرانی علی مطهری وارد مشهد شد

هیأت وزارت کشور برای بررسی موضوع لغو سخنرانی علی مطهری وارد مشهد شد هیأت وزارت کشور برای بررسی موضوع لغو سخنرانی علی مطهری وارد مشهد شد