کره‌ شمالی در حال برآورد چگونگی هدف قرار دادن خاک آمریکا با موشک هسته‌ای

کره‌ شمالی در حال برآورد چگونگی هدف قرار دادن خاک آمریکا با موشک هسته‌ایمقامات نظامی کره شمالی در حال برآورد چگونگی هدف قرار دادن خاک آمریکا با موشک هسته‌ ای هستند. مقامات اطلاعاتی و امنیتی […]

کره شمالی موشک بالستیک آزمایش کرد

کره شمالی موشک بالستیک آزمایش کردخبرگزاری کره جنوبی گزارش داد، کره‌شمالی یک موشک بالستیک آزمایش کرده است. کره شمالی موشک بالستیک آزمایش کرد