سفیر چین: حساب بانکی ایرانی‌ها در چین بزودی رفع مسدودی می‌شود

سفیر چین: حساب بانکی ایرانی‌ها در چین بزودی رفع مسدودی می‌شود سفیر چین: حساب بانکی ایرانی‌ها در چین بزودی رفع مسدودی می‌شود

اعزام هیاتی برای رفع مسدودی حساب بانکی ایرانیان در چین

اعزام هیاتی برای رفع مسدودی حساب بانکی ایرانیان در چین اعزام هیاتی برای رفع مسدودی حساب بانکی ایرانیان در چین