واکنش چین به فرمان عجیب ترامپ

واکنش چین به فرمان عجیب ترامپ واکنش چین به فرمان عجیب ترامپ

از دیوار چین تا دیوار ترامپ

از دیوار چین تا دیوار ترامپاحمد عظیمی‌بلوریان. پژوهشگر در روزنامه شرق نوشت: در جنجال بی‌سابقه انتخابات آمریکا، ابزار گوناگونی برای جمع‌آوری آرای دو نامزد انتخاباتی به کار گرفته شد که ساخت دیوار در مرز مکزیک […]