پارسایی: نحوه پوشش صدا و سیما در خور آیت‌الله هاشمی نبود

پارسایی: نحوه پوشش صدا و سیما در خور آیت‌الله هاشمی نبود پارسایی: نحوه پوشش صدا و سیما در خور آیت‌الله هاشمی نبود