بررسی حادثه پلاسکو و درخواست استیضاح آخوندی در کمیسیون های مجلس

بررسی حادثه پلاسکو و درخواست استیضاح آخوندی در کمیسیون های مجلس بررسی حادثه پلاسکو و درخواست استیضاح آخوندی در کمیسیون های مجلس

فیلم/ لحظه انتقال گاوصندوق های کشف شده درزیر آوار پلاسکو

فیلم/ لحظه انتقال گاوصندوق های کشف شده درزیر آوار پلاسکو فیلم/ لحظه انتقال گاوصندوق های کشف شده درزیر آوار پلاسکو