فیلم/ پایان جهان چگونه است و چه زمانی اتفاق می افتد؟

فیلم/ پایان جهان چگونه است و چه زمانی اتفاق می افتد؟گروهی از دانشمندان براساس برخی اطلاعات و نظریه های علمی موجود، آینده جهان را پیش بینی کرده اند. فیلم/ پایان جهان چگونه است و چه […]

پایان همکاری مهران مدیری با «دورهمی»/ مدیری به شبکه سه باز می گردد

پایان همکاری مهران مدیری با «دورهمی»/ مدیری به شبکه سه باز می گردد پایان همکاری مهران مدیری با «دورهمی»/ مدیری به شبکه سه باز می گردد