تهدیدی متوجه پاساژ کویتی ها نیست/ آواربرداری به صورت تخصصی جلو می رود

تهدیدی متوجه پاساژ کویتی ها نیست/ آواربرداری به صورت تخصصی جلو می رود تهدیدی متوجه پاساژ کویتی ها نیست/ آواربرداری به صورت تخصصی جلو می رود

تخریب پاساژ علاءالدین تا یک ماه اینده تمام می شود

تخریب پاساژ علاءالدین تا یک ماه اینده تمام می شودتخریب شبانه اضافه بنای پاساژ علاءالدین طی یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید. رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: تخریب شبانه اضافه بنای […]