رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (30)

رکوردهای جالب و باورنکردنی گینس (30)همه می دانیم کتاب گینس هرساله رکوردهای مختلف دنیا را در خود جای می دهد رکوردهایی که علاوه بر عجیب بودنشان بسیاری از آنها باورنکردنی و به دور از تصور […]