اعتراض و شکایت داروسازان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات نظام پزشکی

اعتراض و شکایت داروسازان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات نظام پزشکی اعتراض و شکایت داروسازان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات نظام پزشکی

اعلام شرایط و ضوابط دریافت معافیت پزشکی

اعلام شرایط و ضوابط دریافت معافیت پزشکیمشمولان متقاضی معافیت پزشکی می بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس +۱۰ ) اقدام کنند و پس از ثبت درخواست آنان در دفاتر مذکور، سایر فرآیند معافیت پزشکی […]