تصاویر بازیگران و ستاره ها در فضای مجازی (255)

تصاویر بازیگران و ستاره ها در فضای مجازی (255) و ستاره ها در فضای مجازی «255» آخرین و ستاره هاي ایرانی در را برای شما داریم که اکثر درمورد رای دادن انتخابات ریاست جمهوری میباشند. […]

سهم صدا و سيما در اشكالات فضای مجازی

سهم صدا و سيما در اشكالات فضای مجازیروزنامه اعتماد نوشت: علت اصلي رشد شبكه‌هاي مجازي در ايران و نيز بروز ويژگي‌هاي غيرسازنده در آن را مي‌توان در عملكرد صداوسيما يا محدوديت‌هاي مطبوعاتي جست‌وجو كرد. هر […]