مخالفت امارات و AFC با درخواست پرسپولیس/ بازی برگشت در عمان با قضاوت داور عمانی

مخالفت امارات و AFC با درخواست پرسپولیس/ بازی برگشت در عمان با قضاوت داور عمانی مخالفت امارات و AFC با درخواست پرسپولیس/ بازی برگشت در عمان با قضاوت داور عمانی

جریمه تراکتورسازی و سیاه‌جامگان به دلیل توهین به داور

جریمه تراکتورسازی و سیاه‌جامگان به دلیل توهین به داور جریمه تراکتورسازی و سیاه‌جامگان به دلیل توهین به داور