وزیر ارشاد: حسن نیت دارم هرچند ممکن است حسن اقدام نباشد / برنامه های معاونت فرهنگی با تغییر صندلی ها تغییر نمی کند

وزیر ارشاد: حسن نیت دارم هرچند ممکن است حسن اقدام نباشد / برنامه های معاونت فرهنگی با تغییر صندلی ها تغییر نمی کند وزیر ارشاد: حسن نیت دارم هرچند ممکن است حسن اقدام نباشد / […]

وزیر کشور اسپانیا: خطر بالقوه ای کشور را تهدید نمی کند

وزیر کشور اسپانیا: خطر بالقوه ای کشور را تهدید نمی کند وزیر کشور اسپانیا: خطر بالقوه ای کشور را تهدید نمی کند

وزیر خارجه انگلیس: پوتین می‌خواهد در انتخابات ما هم دخالت کند

وزیر خارجه انگلیس: پوتین می‌خواهد در انتخابات ما هم دخالت کند وزیر خارجه انگلیس: پوتین می‌خواهد در انتخابات ما هم دخالت کند

وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد: نماینده مجلسی می‌خواهد ژست انقلابی بگیرد اما همان مطالبی که سایت‌های ضد انقلاب می‌گویند را بیان می کند

وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد: نماینده مجلسی می‌خواهد ژست انقلابی بگیرد اما همان مطالبی که سایت‌های ضد انقلاب می‌گویند را بیان می کند وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد: نماینده مجلسی می‌خواهد ژست انقلابی بگیرد اما […]

وزیر دفاع آلمان: ترامپ نمی تواند با ناتو مانند یک کسب و کار رفتار کند/ انتظار داریم که واشنگتن به تعهدات دیرینه خود در روابط با ما پایبند باشد

وزیر دفاع آلمان: ترامپ نمی تواند با ناتو مانند یک کسب و کار رفتار کند/ انتظار داریم که واشنگتن به تعهدات دیرینه خود در روابط با ما پایبند باشد وزیر دفاع آلمان: ترامپ نمی تواند […]

وزیر خارجه سوریه: آزادسازی حلب می‌تواند به حل و فصل نهایی بحران سوریه کمک کند

وزیر خارجه سوریه: آزادسازی حلب می‌تواند به حل و فصل نهایی بحران سوریه کمک کند وزیر خارجه سوریه: آزادسازی حلب می‌تواند به حل و فصل نهایی بحران سوریه کمک کند دانلود shareit