وزیر دفاع آلمان: هیچ بدهی به ناتو نداریم

وزیر دفاع آلمان: هیچ بدهی به ناتو نداریم وزیر دفاع آلمان: هیچ بدهی به ناتو نداریم

وزیر اطلاعات: هیچ گونه دغدغه امنیتی نداریم

وزیر اطلاعات: هیچ گونه دغدغه امنیتی نداریموزیر اطلاعات گفت: نیروی انتظامی در خلق حماسه اربعین نقش موثر و محوری دارد و با تلاش مرزبانان هیچ گونه دغدغه امنیتی نداریم. وزیر اطلاعات: هیچ گونه دغدغه امنیتی […]