مخالف وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی/ کشاورزی نیاز به استراتژی دارد

مخالف وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی/ کشاورزی نیاز به استراتژی دارد مخالف وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی/ کشاورزی نیاز به استراتژی دارد

وزیر بهداشت: ‌ارتقاء سطح سلامت ‌در دولت دوازدهم‌ اولویت ‌دارد‌

وزیر بهداشت: ‌ارتقاء سطح سلامت ‌در دولت دوازدهم‌ اولویت ‌دارد‌ وزیر بهداشت: ‌ارتقاء سطح سلامت ‌در دولت دوازدهم‌ اولویت ‌دارد‌

وزیر کشور: ایران بالاترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را دارد

وزیر کشور: ایران بالاترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را دارد وزیر کشور: ایران بالاترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را دارد

وزیر دفاع آمریکا: آمریکا به نیروهای رزمی برای مقابله با کره شمالی نیاز دارد

وزیر دفاع آمریکا: آمریکا به نیروهای رزمی برای مقابله با کره شمالی نیاز دارد وزیر دفاع آمریکا: آمریکا به نیروهای رزمی برای مقابله با کره شمالی نیاز دارد

وزیر امورز خارجه فرانسه: احترام به برجام اهمیت بالایی برای ما دارد

وزیر امورز خارجه فرانسه: احترام به برجام اهمیت بالایی برای ما دارد وزیر امورز خارجه فرانسه: احترام به برجام اهمیت بالایی برای ما دارد