شرط دموکرات ها برای رای به طرح تحریم ایران چه بود؟ / چگونگی اجرای طرح تحریم ایران از سوی ترامپ مساله جالبی است که باید منتظر آن ماند

شرط دموکرات ها برای رای به طرح تحریم ایران چه بود؟ / چگونگی اجرای طرح تحریم ایران از سوی ترامپ مساله جالبی است که باید منتظر آن مانددونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سوی هر […]

دهان‌ شویه ها و کاربرد متفاوت آن

دهان‌ شویه ها و کاربرد متفاوت آنگروهی از محققان در یک بررسی جدید به تاثیر استفاده از محلول دهان‌شویه برای از بین بردن باکتری عامل نوعی بیماری مقاربتی پی برده‌اند. پزشکان استرالیایی در یک بررسی […]