فیلم/ شعار مردم قزوین: «وصیت هاشمی، حمایت از روحانی»

فیلم/ شعار مردم قزوین: «وصیت هاشمی، حمایت از روحانی» فیلم/ شعار مردم قزوین: «وصیت هاشمی، حمایت از روحانی»

رییس جمهور: خدمات فوق العاده و حملات ناجوانمردانه به آیت الله هاشمی، باعث حضور پررنگ مردم در تجلیل از ایشان شد

رییس جمهور: خدمات فوق العاده و حملات ناجوانمردانه به آیت الله هاشمی، باعث حضور پررنگ مردم در تجلیل از ایشان شد رییس جمهور: خدمات فوق العاده و حملات ناجوانمردانه به آیت الله هاشمی، باعث حضور […]