کره شمالی موشک بالستیک آزمایش کرد

کره شمالی موشک بالستیک آزمایش کردخبرگزاری کره جنوبی گزارش داد، کره‌شمالی یک موشک بالستیک آزمایش کرده است. کره شمالی موشک بالستیک آزمایش کرد

کره‌شمالی ۴ موشک بالستیک در دریای ژاپن شلیک کرد

کره‌شمالی ۴ موشک بالستیک در دریای ژاپن شلیک کرد کره‌شمالی ۴ موشک بالستیک در دریای ژاپن شلیک کرد