دستگیری 2 مظنون حمله تروریستی بارسلون

دستگیری 2 مظنون حمله تروریستی بارسلون دستگیری 2 مظنون حمله تروریستی بارسلون

هلاکت مظنون اصلی حمله تروریستی بارسلون

هلاکت مظنون اصلی حمله تروریستی بارسلونپلیس اسپانیا ازکشته شدن موسی الکبیر، مظنون اصلی حمله مرگبار بارسلون در شهر کمبریلز خبر داده است. کشته شدن مظنون اصلی حمله تروریستی بارسلون به گزارش ایلنا به نقل از… […]