مشارکت کارکنان بانک صادرات در ساخت 15 مدرسه و 2 کتابخانه

مشارکت کارکنان بانک صادرات در ساخت 15 مدرسه و 2 کتابخانهلازم بذکر است مدرسة ٦ کلاسه شهدای بانک صادرات ایران در روستای آق قمیش استان گلستان که بعدها تبدیل به دبیرستان شده نیز با هزینه‌ای […]

مشارکت مردم در این دوره ۲ تا ۳ میلیون بیشتر بوده است

مشارکت مردم در این دوره ۲ تا ۳ میلیون بیشتر بوده است مشارکت مردم در این دوره ۲ تا ۳ میلیون بیشتر بوده است