بازتاب مراسم تحلیف در رسانه‌های خارجی

بازتاب مراسم تحلیف در رسانه‌های خارجی بازتاب مراسم تحلیف در رسانه‌های خارجی

تصاویر : مراسم یادبود آیت اله هاشمی توسط سفرای خارجی

تصاویر : مراسم یادبود آیت اله هاشمی توسط سفرای خارجی تصاویر : مراسم یادبود آیت اله هاشمی توسط سفرای خارجی