مدیرعامل توتال به دیدار زنگنه آمد

مدیرعامل توتال به دیدار زنگنه آمد مدیرعامل توتال به دیدار زنگنه آمد

عکس/فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر در مقابل اولین ایرباس تحویل شده به ایران

عکس/فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر در مقابل اولین ایرباس تحویل شده به ایران عکس/فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر در مقابل اولین ایرباس تحویل شده به ایران

مدیرعامل تراکتور به دیدار بنگر رفت

مدیرعامل تراکتور به دیدار بنگر رفتمدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با مدافع مصدوم این تیم دیدار کرد. مدیرعامل تراکتور به دیدار بنگر رفت