فیلم/ روحانی:حل و فصل موضوع هسته ای، خارج شدن از فصل هفتم منشور ملل متحد و لغو تحریم ها از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم

فیلم/ روحانی:حل و فصل موضوع هسته ای، خارج شدن از فصل هفتم منشور ملل متحد و لغو تحریم ها از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهمروحانی:حل و فصل موضوع هسته ای، خارج شدن از فصل هفتم منشور […]

فیلم/ روحانی: طرح تحول سلامت مهمترین برنامه دولت یازدهم بود

فیلم/ روحانی: طرح تحول سلامت مهمترین برنامه دولت یازدهم بودروحانی: علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، اجرای طرح تحول سلامت از اولین و مهمترین برنامه های دولت یازدهم بود فیلم/ روحانی: طرح تحول سلامت مهمترین برنامه […]

فیلم/ بهبود وضعیت مردم در دولت یازدهم

فیلم/ بهبود وضعیت مردم در دولت یازدهمدر موشن گرافیک زیر تغییرات رتبه جهانی ایران از نظر توسعه انسانی را مشاهده می کنید. فیلم/ بهبود وضعیت مردم در دولت یازدهم