فیلم/ تمجید زیباكلام از آیت الله هاشمی و پیش بینى پیروزی روحانی در انتخابات96

فیلم/ تمجید زیباكلام از آیت الله هاشمی و پیش بینى پیروزی روحانی در انتخابات96 فیلم/ تمجید زیباكلام از آیت الله هاشمی و پیش بینى پیروزی روحانی در انتخابات96

فیلم/ خاطره جالب طنز پرداز معروف از موبایل محسن هاشمی

فیلم/ خاطره جالب طنز پرداز معروف از موبایل محسن هاشمی فیلم/ خاطره جالب طنز پرداز معروف از موبایل محسن هاشمی

فیلم/ شعرخوانی در حضور روحانی/ هاشمی نیست اگر، حُسن حَسن را داریم…

فیلم/ شعرخوانی در حضور روحانی/ هاشمی نیست اگر، حُسن حَسن را داریم…هاشمی نیست اگر، حُسن حَسن را داریم *** او بهاریست که در پشت زمستان مانده فیلم/ شعرخوانی در حضور روحانی/ هاشمی نیست اگر، حُسن […]

فیلم/ کلیپی زیبا به یاد آیت الله هاشمی

فیلم/ کلیپی زیبا به یاد آیت الله هاشمی فیلم/ کلیپی زیبا به یاد آیت الله هاشمی

فیلم/ نماهنگی زیبا به یاد آیت الله هاشمی

فیلم/ نماهنگی زیبا به یاد آیت الله هاشمی فیلم/ نماهنگی زیبا به یاد آیت الله هاشمی

فیلم/ روایت سیدحسن خمینی از مرحوم آیت الله هاشمی

فیلم/ روایت سیدحسن خمینی از مرحوم آیت الله هاشمی فیلم/ روایت سیدحسن خمینی از مرحوم آیت الله هاشمی

فیلم/ واکنش محمد هاشمی به شایعات درباره مرگ آیت الله هاشمی

فیلم/ واکنش محمد هاشمی به شایعات درباره مرگ آیت الله هاشمی فیلم/ واکنش محمد هاشمی به شایعات درباره مرگ آیت الله هاشمی

فیلم/ صحبتهای جالب آیت الله هاشمی درنمازجمعه درباره ضرورت راه اندازی مترو

فیلم/ صحبتهای جالب آیت الله هاشمی درنمازجمعه درباره ضرورت راه اندازی مترو فیلم/ صحبتهای جالب آیت الله هاشمی درنمازجمعه درباره ضرورت راه اندازی مترو

فیلم/ خاطره شنیدنی رضا رفیع از آیت الله هاشمی

فیلم/ خاطره شنیدنی رضا رفیع از آیت الله هاشمی فیلم/ خاطره شنیدنی رضا رفیع از آیت الله هاشمی

فیلم/ نقل قول ناطق نوری ازسردار سلیمانی درباره آیت الله هاشمی

فیلم/ نقل قول ناطق نوری ازسردار سلیمانی درباره آیت الله هاشمی فیلم/ نقل قول ناطق نوری ازسردار سلیمانی درباره آیت الله هاشمی