فیلم/ ویدئوی جدید یکی از کسبه پلاسکو از داخل ساختمان قبل از ریزش

فیلم/ ویدئوی جدید یکی از کسبه پلاسکو از داخل ساختمان قبل از ریزشفیلم جدید از یکی از کسبه های پلاسکو که برای برداشتن مدارکش به طبقه ۱۰ رفته بود و وقتی پایین ساختمان رسید ساختمان […]

فیلم/ لحظات ابتدایی آتش سوزی و پیش بینی ریزش پلاسکو

فیلم/ لحظات ابتدایی آتش سوزی و پیش بینی ریزش پلاسکو فیلم/ لحظات ابتدایی آتش سوزی و پیش بینی ریزش پلاسکو