فیلم/ خارج کردن هفتمین شهید آتش نشان از زیر آوار پلاسکو

فیلم/ خارج کردن هفتمین شهید آتش نشان از زیر آوار پلاسکو فیلم/ خارج کردن هفتمین شهید آتش نشان از زیر آوار پلاسکو

فیلم/ لحظه انتقال گاوصندوق های کشف شده درزیر آوار پلاسکو

فیلم/ لحظه انتقال گاوصندوق های کشف شده درزیر آوار پلاسکو فیلم/ لحظه انتقال گاوصندوق های کشف شده درزیر آوار پلاسکو