على اوجى و همسرش نرگس محمدى در اکران اکسیدان

على اوجى و همسرش نرگس محمدى در اکران اکسیداندر ادامه تصویری از على اوجى و همسرش نرگس محمدى، در مراسم اکران فیلم اکسیدان را مشاهده می کنید.   بیوگرافی نرگس محمدی و همسرش علی اوجی! […]