طرح محدودیت صدور روادید برای سفر به آمریکا اجرایی شد

طرح محدودیت صدور روادید برای سفر به آمریکا اجرایی شد طرح محدودیت صدور روادید برای سفر به آمریکا اجرایی شد

سکه طرح قدیم ۵ هزار تومان گران شد/دلار کمی ارزان شد

سکه طرح قدیم ۵ هزار تومان گران شد/دلار کمی ارزان شد سکه طرح قدیم ۵ هزار تومان گران شد/دلار کمی ارزان شد

طرح استقلال کالیفرنیا از آمریکا جدی شد

طرح استقلال کالیفرنیا از آمریکا جدی شدحامیان استقلال کالیفرنیا از آمریکا ، پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای جدایی این ایالت از آمریکا را به دادستان کل ایالت کالیفرنیا ارائه کردند. طرح استقلال کالیفرنیا از آمریکا […]

طرح ادغام درمان تامین اجتماعی منتفی شد

طرح ادغام درمان تامین اجتماعی منتفی شدرئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران از منتفی شدن طرح ادغام درمان تامین اجتماعی خبر داد. طرح ادغام درمان تامین اجتماعی منتفی شد دانلود بیتالک