طرح محدودیت صدور روادید برای سفر به آمریکا اجرایی شد

طرح محدودیت صدور روادید برای سفر به آمریکا اجرایی شد طرح محدودیت صدور روادید برای سفر به آمریکا اجرایی شد

آمریکا با صدور بیانیه ای خواستار آزادی سران فتنه شد

آمریکا با صدور بیانیه ای خواستار آزادی سران فتنه شدوزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای خواستار آزادی سران فتنه شد. مارک تونر در بیانیه ای نوشت: این هفته ششمین سالگرد بازداشت بدون اتهام […]