تمام اعضای لیست امید به شورای شهر تهران راه یافتند / باز ماندن تمامی اعضای لیست اصولگرایان از ورود به شورا

تمام اعضای لیست امید به شورای شهر تهران راه یافتند / باز ماندن تمامی اعضای لیست اصولگرایان از ورود به شورافرماندار تهران از ورود اعضای لیست امید به شورای شهر تهران، ری و تجریش خبر […]

همه باخبر، شورا بی‌خبر

همه باخبر، شورا بی‌خبرچکیده گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره املاک واگذارشده در شهرداری تهران، هفته گذشته منتشر شد. از همین خلاصه، بسیاری مجهول‌ها به عالم معلوم پیوست و دیدیم که- همان‌طور که پیش از […]