شعر طنز و خنده دار حرف های دختر و مادر

شعر طنز و خنده دار حرف های دختر و مادر شعر طنز و خنده دار حرف های دختر و مادر  و خنده داری در باب شوخی را مادران و دختران عزیزشان داریم که صرفا جنبه […]

شعر طنز و خنده دار رستم و سهراب

شعر طنز و خنده دار رستم و سهراب شعر طنز و خنده دار رستم و سهراب  را هم به گونه طنز برای شما بیان می کنیم تا کمی حال و هوای خنده دار به شعر […]

شعر خنده دار خانم ها و تلگرام

شعر خنده دار خانم ها و تلگرام شعر خنده دار خانم ها و تلگرام  این روزها که جو تلگرام و گروه ها و کانال ها همه ایران رو پر کرده ما هم یک در وصف […]

شعر طنز 20 گرفتن دانش آموز و والدین

شعر طنز 20 گرفتن دانش آموز و والدین شعر طنز 20 گرفتن دانش آموز و والدین  همیشه پدرها و مادرها منتظر هستن تا بچه هاشون همگی 20 باشه تا بهش افتخار کنن. 20 گرفتن یکی […]