شعر طنز 20 گرفتن دانش آموز و والدین

شعر طنز 20 گرفتن دانش آموز و والدین شعر طنز 20 گرفتن دانش آموز و والدین  همیشه پدرها و مادرها منتظر هستن تا بچه هاشون همگی 20 باشه تا بهش افتخار کنن. 20 گرفتن یکی […]