تایانی رئیس پارلمان اروپا شد

تایانی رئیس پارلمان اروپا شد تایانی رئیس پارلمان اروپا شد

رئیس جدید پارلمان اروپا انتخاب شد

رئیس جدید پارلمان اروپا انتخاب شدپارلمان اروپا روز سه‌شنبه ««آنتونیو تایانی»، سیاستمدار محافظه‌کار ایتالیایی را به عنوان رئیس جدید این پارلمان انتخاب کرد. رئیس جدید پارلمان اروپا انتخاب شد