مذاکرات رسمی شاه عربستان و ترامپ آغاز شد

مذاکرات رسمی شاه عربستان و ترامپ آغاز شد مذاکرات رسمی شاه عربستان و ترامپ آغاز شد

وزیر کار عربستان برکنار شد

وزیر کار عربستان برکنار شدسلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان طی حکمی «مفرج الحقبانی» وزیر کار را برکنار کرد. وزیر کار عربستان برکنار شد