فیلم/ خاموش شدن برج ایفل برای یادبود قربانیان حمله بارسلون

فیلم/ خاموش شدن برج ایفل برای یادبود قربانیان حمله بارسلون فیلم/ خاموش شدن برج ایفل برای یادبود قربانیان حمله بارسلون

کشته شدن نظامیان عربستان در حمله یمن

کشته شدن نظامیان عربستان در حمله یمن کشته شدن نظامیان عربستان در حمله یمن

کشته شدن 40 نظامی یمن در حمله انتحاری

کشته شدن 40 نظامی یمن در حمله انتحاری کشته شدن 40 نظامی یمن در حمله انتحاری