سفیر چین: حساب بانکی ایرانی‌ها در چین بزودی رفع مسدودی می‌شود

سفیر چین: حساب بانکی ایرانی‌ها در چین بزودی رفع مسدودی می‌شود سفیر چین: حساب بانکی ایرانی‌ها در چین بزودی رفع مسدودی می‌شود

سفیر آمریکا در قزاقستان در مذاکرات آستانه حاضر می‌شود

سفیر آمریکا در قزاقستان در مذاکرات آستانه حاضر می‌شود سفیر آمریکا در قزاقستان در مذاکرات آستانه حاضر می‌شود