روسیه: 92 درصد خاک سوریه آزاد شده

روسیه: 92 درصد خاک سوریه آزاد شدهخبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش کرد: وزارت دفاع اعلام کرد، 92 درصد خاک سوریه از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد شده است. روسیه: 92 درصد خاک سوریه آزاد شده

روسیه: موانع عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای رفع شده است

روسیه: موانع عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای رفع شده است روسیه: موانع عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای رفع شده است

روسیه: دولت اوباما از واقعیت ها دور شده است

روسیه: دولت اوباما از واقعیت ها دور شده است روسیه: دولت اوباما از واقعیت ها دور شده است