روحانی وارد تهران شد

روحانی وارد تهران شد روحانی وارد تهران شد

روحانی وارد زنجان شد‌

روحانی وارد زنجان شد‌ روحانی وارد زنجان شد‌

روحانی وارد همدان شد

روحانی وارد همدان شد روحانی وارد همدان شد

حسام‌الدین آشنا: روحانی نمی‌خواهد بر اثر مناظره به جامعه شوک وارد شود

حسام‌الدین آشنا: روحانی نمی‌خواهد بر اثر مناظره به جامعه شوک وارد شود حسام‌الدین آشنا: روحانی نمی‌خواهد بر اثر مناظره به جامعه شوک وارد شود

روحانی وارد مشهد شد

روحانی وارد مشهد شدرئیس جمهوری اسلامی ایران همزمان با سالروز شهادت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) عصر چهارشنبه وارد مشهد شد. روحانی وارد مشهد شد