عکس: جشن رأی‌ اولی‌ ها با کیک صندوق رأی!

عکس: جشن رأی‌ اولی‌ ها با کیک صندوق رأی!در تصویر زیر کیک شبیه به صندوق رای که برای رای اولی‌ های زاهدانی تدارک دیده شده، را می‌ بینید./خبرانلاین عکس: جشن رأی‌ اولی‌ ها با کیک […]