وزیر دفاع آلمان: هیچ بدهی به ناتو نداریم

وزیر دفاع آلمان: هیچ بدهی به ناتو نداریم وزیر دفاع آلمان: هیچ بدهی به ناتو نداریم

وزیر دفاع انگلیس خواستار افزایش هزینه‌های نظامی اعضای ناتو شد

وزیر دفاع انگلیس خواستار افزایش هزینه‌های نظامی اعضای ناتو شد وزیر دفاع انگلیس خواستار افزایش هزینه‌های نظامی اعضای ناتو شد