ترافیک در کندوان و هراز نیمه‌سنگین است

ترافیک در کندوان و هراز نیمه‌سنگین است ترافیک در کندوان و هراز نیمه‌سنگین است

ترافیک در محورهای ورودی و خروجی به مشهد مقدس نیمه‌سنگین است

ترافیک در محورهای ورودی و خروجی به مشهد مقدس نیمه‌سنگین است ترافیک در محورهای ورودی و خروجی به مشهد مقدس نیمه‌سنگین است