فیلم/ صحبت های جمشید مشایخی درباره رضا عطاران: خیلی خوشم آمد که بعد از انتقادهایم آمد و روی من را بوسید

فیلم/ صحبت های جمشید مشایخی درباره رضا عطاران: خیلی خوشم آمد که بعد از انتقادهایم آمد و روی من را بوسیدجمشید مشایخی درباره رضا عطاران و انتقاداتش به مصاحبه چند سال قبلش گفت: رضا عطاران […]

روحانی به ترامپ: برجام چیزی نیست که یک نفر بگوید من خوشم نمی آید؛ «عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم»

روحانی به ترامپ: برجام چیزی نیست که یک نفر بگوید من خوشم نمی آید؛ «عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم» روحانی به ترامپ: برجام چیزی نیست که یک نفر بگوید من خوشم نمی […]