مادورو: شخصا خواهان گفت‌وگوی مستقیم با ترامپ هستم

مادورو: شخصا خواهان گفت‌وگوی مستقیم با ترامپ هستم مادورو: شخصا خواهان گفت‌وگوی مستقیم با ترامپ هستم

پوتین: خواهان همکاری با دولت ترامپ هستم

پوتین: خواهان همکاری با دولت ترامپ هستم پوتین: خواهان همکاری با دولت ترامپ هستم