چاوش اوغلو: خروج نظامیان ترکیه از قبرس تنها یک رویا است

چاوش اوغلو: خروج نظامیان ترکیه از قبرس تنها یک رویا است چاوش اوغلو: خروج نظامیان ترکیه از قبرس تنها یک رویا است

کورکر: خروج از برجام، از خروج از معاهده پاریس ساده‌تر است

کورکر: خروج از برجام، از خروج از معاهده پاریس ساده‌تر است کورکر: خروج از برجام، از خروج از معاهده پاریس ساده‌تر است

ترزا می: خروج آمریکا از توافق پاریس «اقدامی مأیوس کننده» است

ترزا می: خروج آمریکا از توافق پاریس «اقدامی مأیوس کننده» است ترزا می: خروج آمریکا از توافق پاریس «اقدامی مأیوس کننده» است