فیلم/ روحانی: خاورمیانه و غرب آسیا، یک خانواده است/ رقابت های نابجای منطقه ای را کنار بگذاریم؛ آتش جنگ بر طوفان گرد و غبارها می افزاید

فیلم/ روحانی: خاورمیانه و غرب آسیا، یک خانواده است/ رقابت های نابجای منطقه ای را کنار بگذاریم؛ آتش جنگ بر طوفان گرد و غبارها می افزاید فیلم/ روحانی: خاورمیانه و غرب آسیا، یک خانواده است/ […]

کرملین به خاورمیانه می اندیشد

کرملین به خاورمیانه می اندیشدبا گذشت کمتر از یک ماه از انتخابات در ایالات متحده و اتمام فضای احساس و هیجان که طیفی از افراد معمولی تا سیاستمداران را شامل می شد اکنون تصمیم و […]